Ocena jakości informacji w systemach informacyjnych (wg.studentów)


Szanowni Państwo,

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszego kwestionariusza ankiety w celu przeprowadzenia badań na temat jakości informacji na uczelniach wyższych. Zebrane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do przygotowania pracy doktorskiej. Badania mają charakter anonimowy.

 

Dziękuję za podzielenie się unikatowym doświadczeniem i poświęcony czas,

Z poważaniem,
mgr Piotr Nieradka

Piotr.Nieradka@umcs.pl
Asystent w Zakładzie Systemów Informacyjnych Zarządzania,
Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie