Determinanty intencji odejścia z pracy pracowników branży IT


Dzień dobry,

Jeżeli jest Pani/ Pan pracownikiem branży IT i zajmuje się tworzeniem, testowaniem, wdrażaniem lub serwisowaniem oprogramowania serdecznie proszę o pomoc w badaniu. Badanie służy wyłącznie celom naukowym (rozprawa doktorska) i bada czynniki związane z intencją odejścia z pracy pracowników z branży IT. Badanie polega na ustosunkowaniu się w jakim stopniu zgadza się Pani/ Pan z poszczególnymi stwierdzeniami. Wszystkie pytania mają charakter zamknięty i są jednokrotnego wyboru. Z góry dziękuję za udział w badaniu i poświęcony czas.

 

Paweł Wójcik

Katedra Kapitału Intelektualnego i Jakości

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, pok. 714, 20-031  Lublin

pawel.wojcik@poczta.umcs.lublin.pl